Kalmar läns Trafik Aktiebolag

Kalmar län

Information

Kalmar läns Trafik Aktiebolag hittar ni ett Kalmar län som inte är som andra län. I Kalmar län hittar ni Högsby som är den kommunen där Kalmar läns Trafik Aktiebolag finns. I Högsby så finns det många olika Aktiebolag och i Kalmar län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kalmar läns Trafik Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Kalmar läns Trafik Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Kalmar läns Trafik Aktiebolag har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Kalmar läns Trafik Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Järnvägsg. 18, 579 30, Högsby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0491-761200.

Högsby arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Kalmar län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Kalmar läns Trafik Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kalmar läns Trafik Aktiebolag har idag 556206-5101 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bodell, Lennart Karl-Johan -Nilsson, Ulf Bo Peder -Peterson, Bengt Tomas Wilhelm Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Kalmar läns Trafik Aktiebolag

Bolaget har till ändamål att vara trafikhuvudman i Kalmar län enl lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt att inom länet och angränsande områden bedriva kollektivtrafik och annan därmed jämförlig verksamhet. Detta skall ske genom avtal med andra trafikföretag eller i egen regi.

I Kalmar läns Trafik Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bodell, Lennart Karl-Johan som är född 1955 och har titeln Extern VD, Nilsson, Ulf Bo Peder som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Algotsson, Bernt Håkan som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Danielsson, Pierre Berndt Kenneth som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Olle Markus som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Peterson, Bengt Tomas Wilhelm som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotElfström, Birgitta Vivian som är född 1951 och har titeln Suppleant, Häggfors, Lars Göran som är född 1941 och har titeln Suppleant, Michanek, Lennart som är född 1946 och har titeln SuppleantNilsson, Nils Åke Peder som är född 1951 och har titeln SuppleantSegerberg, Lena Astrid Mari som är född 1956 och har titeln SuppleantSvensson, Jan Hasse Rudolf som är född 1948 och har titeln RevisorAskman, Maj Christina som är född 1949 och har titeln RevisorssuppleantLeidecker, Klaus som är född 1946 och har titeln LekmannarevisorBjörkman, Anders Olof som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorssuppleantAskman, Svensson & Svensson AB som är född och har titeln Revisor.