Högsby Sparbank

Kalmar län

Information

I Högsby finns det ett Sparbank som heter Högsby Sparbank. Det finns flera företag som liknar Högsby Sparbank i Kalmar län. Högsby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Högsby Sparbank är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Kalmar län.

Sedan 1895-01-01 så har Högsby Sparbank varit registrerat. Idag är Högsby Sparbank och det finns fler företag som är det i Högsby.

Vill man komma i kontakt med Högsby Sparbank så kan man gör det genom att posta ett brev till STORGATAN 41, 579 30, Högsby. Vi ni istället prata med Högsby Sparbank så kan ni göra det på 0491-20935.

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, faktura- belåning eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningsmedel 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt rätter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Högsby Sparbanks verksamhetsområde omfattar i huvudsak Högsby kommun. Sparbanken fortsätter den rörelse, som sedan år 1895 bedrivits av Högsby Sparbank, och sedan år 1896 av Långemåla Sparbank och sedan år 1903 av Fagerhults Sparbank.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Blomqvist, Kjell Henry som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Sandberg, Per Gunnar som är född 1949 och har titeln VD, Sandberg, Per Gunnar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Danlid, Lars Anders som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bergeskans, Anna Rubie Diana som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Berggren, Eva-Lott Maria Anneli som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Gert Kennerth Alvar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Karl Gustav Gillis som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandholm, Lars Magnus Nils som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotKPMG AB som är född och har titeln RevisorÖstblom, Anders Olof som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Blomqvist, Kjell Henry -Sandberg, Per Gunnar Firman tecknas av -Sandberg, Per Gunnar i förening med en av -ledamöterna Firman tecknas av -Blomqvist, Kjell Henry i förening med en av -ledamöterna .

Högsby Sparbank har 532800-6217 som sitt organisationsnummer.