Mittpunkt Högsby ekonomisk förening

Kalmar län

Information

I Högsby finns det ett Ekonomisk förening som heter Mittpunkt Högsby ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar Mittpunkt Högsby ekonomisk förening i Kalmar län. Högsby är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Mittpunkt Högsby ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1999-01-01 och det finns flera bolag som är det i Kalmar län.

Sedan 1999-07-02 så har Mittpunkt Högsby ekonomisk förening varit registrerat och sedan 1999-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Mittpunkt Högsby ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Högsby.

Vill man komma i kontakt med Mittpunkt Högsby ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Järnvägsg. 39, 579 30, Högsby. Vi ni istället prata med Mittpunkt Högsby ekonomisk förening så kan ni göra det på 0491-29258.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för utveckling av näringslivet, bygden och dess innevånare, att skapa nätverk för informationsutbyte, diskussioner och samordning mellan medlemmar, att i frågor av gemensam natur vara kontaktorgan med berörda myndigheter, att driva servicetjänster som kan utnyttjas av medlemmarna, såsom: utbildning och information, leda gemensam marknadsföring, arrangera gemensamma aktiviteter såväl utåt som inåt i föreningen, att utföra undersökningar till gagn för medlemmarna, att genomföra annan med ovanstående tjänster förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Rolf Gunnar som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Berggren, Eva-Lott Maria Anneli som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Björngard, Sten Stefan som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomdin, Ulla Monica som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Gabrielsson, Urban Mikael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lönn, Pär Fredrik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotPetersson, Karl Ingemar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjökvist, Ylva Elisabet som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Sunesson, Evert Osvald som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotFransson, Eda Ann-Katrin som är född 1943 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Björngard, Sten Stefan -Sunesson, Evert Osvald .

Mittpunkt Högsby ekonomisk förening har 769604-5868 som sitt organisationsnummer.