Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening

Kalmar län

Information

769601-4294 är organisationsnummer för företaget Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Högsby som är den kommunen som Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening finns i.

Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening har varit registrerat sedan 1996-04-30 och det finns flera företag i Kalmar län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 2008-06-19 vill man istället veta hur det står till med momsen för Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2008-06-19.

Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening är och det finns flera bolag i Högsby som också är .

Firmatecknare för Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hellström, Torsten Lars-Gunnar -Korsberg, Tord Ronny Axner

Vill ni komma i kontakt med Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom 0381-15960 eller genom brev på följande adress:
Verkstadsg. 5, 579 32, Högsby

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla information, rådgivning och utbildning till medlemmarna inom områdena juridik, ekonomi, marknadsanalys och marknadsföring i kooperativa verksamheter, att marknadsföra och sälja ovanstående tjänster, att till nya och befintliga kooperativa företag tillhandahålla konsulttjänster, att bygga nätverk, som ger föreningens medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som har likartade verksamheter och erfarenheter, att på kooperativ grund initiera och stödja forskning och utbildningsarbete, samt att arbeta för att utbildning om den kooperativa historien, idén, ekonomin och särarten kommer till stånd inom skolverksamhet och studieförbund.

Det finns olika personer som har en koppling med Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län ekonomisk förening och det är Korsberg, Tord Ronny Axner som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Forss, Börje Samuel som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamrin, Lars Erik Mac som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedman Folke, Sonja Margit Elisabeth som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Torsten Lars-Gunnar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Birgit Anna-Lena som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotNyholm, John Anders som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Anna Margit Ulla-Britt som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilén, Ingrid Anna Helena som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotErlandsson, Sture Georg Elias som är född 1954 och har titeln SuppleantKronblad, Bengt William som är född 1942 och har titeln SuppleantLord, Inger Lilian som är född 1945 och har titeln SuppleantPetersson, Ingegerd Margareta som är född 1957 och har titeln Suppleant