Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för.

Kalmar län

Information

732800-0588 är organisationsnummer för verksamheten Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för.. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för. är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Högsby som är den kommunen som Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för. finns i.

Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för. har varit registrerat sedan 1958-12-18 och det finns flera verksamheter i Kalmar län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för. så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1980-01-01.

Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för. är och det finns flera verksamheter i Högsby som också är .

Firmatecknare för Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för. är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Thorbjörn Gustafsson samt Christer Lindén, var för sig.

Vill ni komma i kontakt med Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för. så kan ni göra det på telefon genom 0491-28050 eller genom brev på följande adress:
Fraktv. 14, 579 32, Högsby

Föreningen har till ändamål att utöva sådan sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet, som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall därvid i eget namn träffa avtal om utförande av tjänster, som innefattar eller förutsätter tillhandahållande av transportredskap inom ramen för sålunda träffade avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för medlemmarnas transportredskap samt utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet. Därutöver skall föreningen för medlemmarna förmedla önskade inköp samt iakttaga av Sveriges Åkeriföretag centralt och Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland fattade beslut verka för genomförandet av föreningarnas rekommendationer. Till fullföljande av sitt ändamål skall föreningen i den ort, där styrelsen har sitt säte inrätta huvudkontor samt övriga avdelningskontor inom verksamhetsområdet. Vidare skall föreningen i den mån så befinnes förenligt med verkamhetens bedrivande förvärva fast egendom och andra anläggningstillgångar.

Det finns olika personer som har en koppling med Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för. och det är Gustavsson, Torbjörn Bertil som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Bengt Karl-Åke som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Fredrik Wictor som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindén, Björn Gustaf Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Rolf Gustav Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Berggren, Eva-Lott Maria Anneli som är född 1958 och har titeln SuppleantNilsson, Krister Nils-Inge som är född 1959 och har titeln Suppleant, Persson, Rickard Daniel som är född 1975 och har titeln Suppleant,