Bostadsrättsföreningen Oden

Kalmar län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Högsby och Bostadsrättsföreningen Oden är ett av dem. Kalmar län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Oden är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Oden är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Oden är ett Bostadsrättsförening och skapades 1992-03-25. Det finns flera olika verksamheter i Kalmar län som är ett stort län. Högsby där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Oden ska trivas.

I Högsby så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostads- rätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Oden inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Oden och det finns flera verksamheter som är det idag i Högsby.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Oden så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Oden är Henriksson Nilsson, Eva Karin som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Israelsson, Seth Mattias som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Erik Mårten som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Sehammar, Karl Gunnar Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Ulf Stefan som är född 1972 och har titeln Suppleant, Cedergren, Irene Ann-Christin som är född 1953 och har titeln Revisor.

Bostadsrättsföreningen Oden har 716431-2154 som sitt organisationsnummer.