Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening

Kalmar län

Information

Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening är ett bolag som finns i Högsby. I Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Gustafsson, Bengt Göran Herman som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson Engdahl, Eva Anita Gunilla som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl Lennart Helge som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars-Göran Harry som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Tore Gustav Birger som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Danlid, Lars Anders som är född 1953 och har titeln SuppleantJohansson, Sven Arne Anders som är född 1962 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening på telefon 0491-20120.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra utanför deras lantbruk på för dem tillgänglig tid och vid behov med använd- ande av i jordbruksdriften tillhöriga lokaler, maskiner, red- skap och dyl 2. till medlemmarna förmedla uppdrag om utförande av tjänster som avses i föregående stycke 3. utföra uppdrag med anlitande av föreningens resurser 4. bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Idag är Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Kalmar län och Högsby arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1999-01-01 och Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1998-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening så är det följande:
; Firman tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som ; styrelsen därtill utser två i förening.

Emådalens Farmartjänst Ekonomisk förening har 716431-2147 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Kalmar län.